Vieren in De Glind Vieren in De Glind
Iedere zondag is er – tenzij anders aangegeven in onze agenda – om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78 in De Glind. Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst. De teksten van de liederen en lezingen worden via een beamer geprojecteerd zodat iedereen kan meelezen.
lees meer »
 
Doop, rouw, trouw Doop, rouw, trouw
In onze gemeente worden geregeld doopvieringen en rouwdiensten gehouden of een huwelijk ingezegend. Ben je betrokken bij onze gemeente, of wil je graag gebruik maken van de diensten van onze predikante, dan kun je het best contact opnemen met ds. Mieke Groen. Vrijdag is haar vrije dag. In urgente situaties kun je dan contact opnemen met scriba Dineke Pals. Ook voor een doop neem je contact op met onze predikante. Voor het gebruik van de kerk zelf is de Rudolpstichting verantwoordelijk.

ds. Mieke Groen: (06) 23 773 816 of predikant@dorpskerkdeglind.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Gies Voorburg, (033) 463 43 58 of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
 
Huur kerkgebouw Huur kerkgebouw

Wie de ontstaansgeschiedenis van jeugddorp De Glind kent, weet dat ds. Rudolph in 1911 de basis legde voor de ruim vertegenwoordigde jeugdhulpverlening in ons dorp. De Rudophstichting is inmiddels eigenaar van een groot deel van alle gebouwen in De Glind. Waaronder onze kerk. Omdat allerlei jeugdhulpverleningsinstanties gebruik mogen maken van de faciliteiten van de Rudolphstichting, is de inrichting van het kerkgebouw zo aangepast dat het ook voor congressen en voorstellingen kan dienen. Met professionele verdichtingsgordijnen, beamer, licht- en geluidsapparatuur.

Wil je de kerk of sacrestie huren, dan kun je terecht bij de Rudophstichting of namens onze kerk contact opnemen met Hans Luigjes.

 
Crèche Crèche
Tenzij anders aangegeven, is er tijdens de zondagochtenddiensten oppas voor de kinderen tot 4 jaar, in de soosruimte van Glindster. De leiding is in handen van (minstens) een volwassene, die wordt bijgestaan door jongeren. Aan het eind van de kerkdienst - voor de zegen - halen de ouders of verzorgers hun kinderen zelf op, zodat we samen als gezegende mensen op weg kunnen gaan.
 
Jongerendienst Jongerendienst
Eén keer in de maand komen jongeren in de leeftijd tussen 11/12 en 15 jaar (vanaf groep 8 van de basisschool) bij elkaar voor een jongerendienst. Die is onder kerktijd in een van de zalen van Glindster. De jongerendienst heeft het karakter van een ontmoeting rond thema’s en verhalen, waarbij over onderwerpen kan worden doorgepraat, of in de vorm van een spel of verwerking op een andere manier op een thema kan worden ingegaan. Bij het overzicht van de vieringen wordt aangegeven wanneer er een jongerendienst is.
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Iedere zondag is er onder kerktijd kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen komen eerst (met hun ouders/verzorgers/begeleiders) naar de kerk. Vóór de schriftlezing gaan ze naar hun eigen ruimte. Daar horen ze het bijbelverhaal van die zondag en gaan zij aan de slag met het thema. De kinderen worden na de overdenking opgehaald om zich weer aan te sluiten bij de viering.
 
In gebed via een kaarsje In gebed via een kaarsje
Op zondag steken we tijdens de voorbeden kaarsjes aan voor wie daar persoonlijk om vragen. Zo’n verzoek kan doorgegeven worden via de brievenbus bij de kerk of met een telefoontje/mailtje naar de predikante. Geef daarbij aan of je naam genoemd mag worden. Je kunt ook een briefje achterlaten in een van de zakken van de mantel van Sterre, achterin de kerk.

Daarnaast is iedere woensdagmiddag van 15.30-16.30 uur ‘Kom Binnen’ en staan de deuren van de kerk open. Je wordt ontvangen door onze gastvrouw/heer. ‘Kom binnen’ is er om even (bij) te praten over wat je bezighoudt, of gewoon voor het contact. Ook dan kun je een briefje achterlaten of een kaarsje aansteken.
 
Bloemengroet Bloemengroet
Met de bloemengroet geven we als gemeente aan dat we met onze gedachten bij de ontvanger zijn. Een klein gebaar om iemand te feliciteren, een hart onder de riem te steken en te bemoedigen. Wil je zelf iemand aanmelden voor de bloemengroet? Dan kun je contact opnemen met Wilma Visscher.
lees meer »