Vieren in De Glind Vieren in De Glind
Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Dorpskerk. Maar we komen ook bij elkaar op andere momenten die het waard zijn om bij stil te staan: huwelijk, doop, rouw, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, in de Vredesweek en op oudejaarsavond. Wil je graag meedoen, maar is er niemand bij jou thuis die naar de kerk gaat? Neem dan contact op met Mieke Groen.

Bijbel, liederen en beamer

De teksten van de liederen en lezingen worden via een beamer geprojecteerd zodat iedereen kan meelezen. Meest gebruikte bijbelvertalingen zijn NBV 21 en Bijbel in Gewone Taal. Voor liederen putten we uit verschillende bundels van het ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’ tot ‘Liederen uit Iona en Glasgow’ en ‘Zangen van Zoeken en Zien’.

Maaltijd van de Heer

Vier keer per jaar vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. We doen dat staande in een grote kring, waarbij iedereen (!) wordt uitgenodigd om mee te delen van het brood en de druivensap die rondgaan.

Oecumenische vieringen

Drie keer per jaar hebben we een gezamenlijke viering met de Geloofsgemeenschap St. Jozef (St. Lucasparochie) uit Achterveld: eind januari (zondag oecumene – we kerken dan samen in Achterveld), in juli (deze Openluchtviering is altijd in De Glind) en rond de Vredesweek (met fakkeloptocht).

Zondag Werelddiaconaat

De viering op de zondag van het Werelddiaconaat wordt voorbereid door de diaconie (waaronder KiA: Kerk in Actie).
In de viering is ruimte voor het gesproken woord, stilte, muziek, vormen van verbeelding, samen delen.

Koffiedrinken

Eén keer in de veertien dagen drinken we na de dienst met elkaar koffie, in de kerk.
terug