Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI


Contactadressen Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld
Postadres: Postbus 32, 3790 CA Achterveld
Secretariaat: secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
PG De Glind en Achterveld: NL52 INGB 0000 2022 99
Kerk in Actie: NL34 INGB 0002 0478 54


Viering bijwonen? Reserveren verplicht!


Met ingang van 12 juli 2020 is het mogelijk vieringen in onze Dorpskerk bij te wonen. Natuurlijk is iedereen welkom, maar: We passen niet allemaal tegelijk in de kerk vanwege de RIVM maatregelen, én we zijn verplicht bij te houden wie aanwezig zijn. (Afhankelijk van de samenstelling van de bezoekende huishoudens is er plaats voor max. 30 tot 50 mensen)


Reserveren?


Het gebruiksplan Kerkgebouw is hier te downloaden

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief 7 juni 2020 kunt u hier lezen,Wel korte vieringen in de Dorpskerk

Filmpjes van de korte ‘vieringen’ van afgelopen weken:
te zien op Youtube

Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld


Als gemeente bieden wij geloofinhoudelijk ruimte en (tijdelijk) onderdak voor ieder mens, van klein tot groot, komend uit alle richtingen.
‘De Herberg’ is het symbool voor onze kerk:
een gastvrije plaats van samen-komst, onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid, voor huismussen en trekvogels (Psalm 84), voor mensen op zoek naar de ontmoeting met God en elk-ander, op zoek naar ruimte om zichzelf te zijn;
een plaats waar mensen geïnspireerd worden om het verhaal van de geschiedenis van God met de mensen te betrekken op hun eigen levensverhaal.
Door ons bijzondere karakter hebben we ook aantrekkingskracht op gezinnen uit omliggende gemeenten, en is de gemiddelde leeftijd lager dan in menig andere gemeente.

Iedere zondag is er om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78.
Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst. Eén keer in de maand is er jongerendienst voor de jongeren vanaf groep 8 van de basisschool.
Drie keer per jaar is er een viering samen met de R.K. St. Jozefparochie in Achterveld.

Maar we hebben nog meer te bieden: Gespreksgroepen, diaconale activiteiten voor en door jong en oud, Illegalio (vanaf 11 jaar – 2 keer per maand), pastorale aandacht…. Elders op deze pagina kunt u daar meer over lezen.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar "De Luidklok" – ons kerkblad. Onder ‘Wie en Wat’ kunt u lezen hoe u zich daarop kunt abonneren.

U/jij bent van harte uitgenodigd om op één of andere manier op verhaal te komen in onze gemeente!

Brochures kerk
We hebben brochures waarin we ons als kerkelijke gemeente presenteren. Er is een versie voor huize St. Joseph, voor de verschillende jeugdzorgvormen, voor vakantiegasten en andere ‘voorbijgangers’, en een voor potentiële nieuwe gemeenteleden.
De brochures zijn hieronder ook te downloaden:
- Aspirant
- Vakantie
- HuizeStJoseph
- Zorgvormen

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u met een van de onderstaande personen contact opnemen:

Predikante: Mieke Groen
Tel. 0342- 450802
Scriba van de kerkenraad: Kees van Stokkum
Tel. 0342- 452257