Word Vriend(in) van onze kerk Word Vriend(in) van onze kerk

Sommig ‘werk’ is onzichtbaar, maar kan het verschil betekenen in een hechte en kleine gemeenschap. De protestantse gemeente De Glind en Achterveld zal daarbij niet snel op de voorgrond treden. Mogelijk weet je dat er iedere zondag een viering is in de kerk en dat je bij ons terecht kunt voor rouw- of trouwdiensten. Maar we zijn ook aanwezig bij diverse dorpsactiviteiten, met de inzet van vrijwilligers of met het aanbod van een aanverwante activiteit. Tijdens Sint Maarten en via Aktie Schoenmaatjes vragen we aandacht voor mensen die het minder hebben dan wij. En wist je dat bijvoorbeeld de Paaswake, Kom Binnen, jeugdvereniging Illegalio en bibliolego (bijbelverhalen nabouwen met lego) voor alle jongeren en kinderen in het dorp bedoeld zijn?! Daarnaast mag iedereen (!) een beroep doen op onze predikante Mieke Groen. Voor een gesprek, een bezoek aan een gezinshuis of andere vormen van ondersteuning. Je kunt haar altijd benaderen (tel. 0342-450 802, of per mail).

Word Vriend(in) en maak het mogelijk!

Ons werk is dankbaar, maar onmogelijk zonder financiële middelen. Word daarom Vriend(in) van Dorpskerk De Glind en zorg dat we ons werk in De Glind kunnen voortzetten. Je bent al vriend vanaf € 15,- per jaar. Meld je aan via onze penningmeester of maak jouw bijdrage over op rekeningnummer NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld. Zet je op de overschrijving wel even jouw adres? Wist je dat je jouw bijdrage ook nog eens aftrekbaar is voor de belasting? Onze Dorpskerk heeft namelijk een ANBI-status

Als vriend of vriendin ben je geen lid van de Dorpskerk. En ongeacht een eventuele bijdrage kun je uiteraard een beroep (blijven) doen op de dominee of onze activiteiten bezoeken. Ook ben je iedere zondag om 10.00 uur welkom bij onze viering, met kindernevendienst en kinderopvang! Kijk in onze agenda voor een actueel overzicht >

terug