Wisseling redactie Luidklok Wisseling redactie Luidklok
De redactie, het drukken en digitaal verzenden van de Luidklok werden in de afgelopen 10 jaar verzorgd door Elise Andriesen en Wilma en Aalt Visscher. Zij hebben alle drie te kennen gegeven met hun werk te willen stoppen met ingang van het kerkelijk seizoen 2021. Zij hebben hun werk met veel inzet en enthousiasme gedaan. Elise, Wilma en Aalt, wij danken jullie hartelijk voor al het door jullie verrichte werk voor de Luidklok!
Gelukkig heeft Marry Kralt zich bereid verklaard de redactie van de Luidklok op zich te nemen. Marry, welkom als nieuw redactielid! We wensen je veel werkplezier bij het redigeren van de Luidklok.
terug