Werkgroepen Werkgroepen

De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld kenmerkt zich door haar open karakter. Niet voor niets staat de herberg al jaren symbool voor onze gemeente. Het gevolg hiervan is dat veel mensen uit een grote regio hun plek(je) in onze kerk hebben gevonden. Om het gemeente-zijn zo goed mogelijk te kunnen verzorgen, zijn er vele ondersteunende werkgroepen:

Beamercommissie: verzorgt geluid en beamerpresentatie tijdens de vieringen
contactpersonen: Hans Luigjes en Jan de Wit
Camerateam: verzorgt de opnames tijdens de vieringen (op verzoek wordt een link toegestuurd)
Illegalio coördinatoren: bedenken en organiseren speciale activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar
Redactie Luidklok: de Luidklok is ons 4-wekelijkse nieuwsbrief
contact met de redactie/aanleveren kopij: luidklok@dorpskerkdeglind.nl
Oecumenische vieringen: bereidt de oecumenische vieringen voor vanuit PG De Glind en Achterveld en de katholieke geloofsgemeenschap St. Jozef in Achterveld (St. Lucasparochie)
Vieringen door gemeenteleden: verzorgt een paar keer per jaar de viering
contactpersonen: Kees van Stokkum en Marry Kralt

Uiteraard functioneren deze werkgroepen naast de Pastorale Raad, Commissie van beheer, Diaconie en Kerkenraad. Ook hebben we o.a. nog verantwoordelijken voor het koffieschenken, de kindernevendienst, crèche, lectoren en preekvoorziening/rooster van dienst.

Wil jij je aansluiten bij een van bovenstaande werkgroepen of heb je een ander talent dat je wilt inzetten? Neem contact op met ds. Mieke Groen of ons secretariaat!

terug