Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Er zijn onderwerpen waar je als gemeenteleden op een andere manier mee bezig wilt zijn, dan via de vieringen. Daarbij kan het gaan om kennis doorgeven en/of uitwisselen (met als uitgangspunt de bijbel, theologie, andere godsdiensten of levensbeschouwingen, kerkgeschiedenis e.d.). Het kan ook gaan om het uitwisselen van ervaringen, het samen zoeken naar wat je inspireert en vragen bij bijbelse, zingevings- en actuele thema’s. Zoek je aansluiting? Neem dan vrijblijvend contact op met ds. Mieke Groen. Op dit moment biedt onze gemeente in dat kader de volgende - veelal gratis - activiteiten:

terug