zaterdag 18 september 2021

Viering Start Vredesweek

Datum: 
 zaterdag 18 september 2021
Tijdstip: 
 19.00 uur
Locatie: 
 St. Jozefkerk Achterveld

De scholen in Achterveld en De Glind hebben al aan het thema gewerkt aan de hand van het pakket dat zij van de commissie hadden gekregen. Ze hebben nagedacht over wie er in de klas, op school, in de buurt, in het dorp en zelfs in de wereld door ons niet gezien worden. Wie er in het donker staat, omdat hij of zij anders is dan wij. En hoe LICHT ervoor kan zorgen dat iedereen wel gezien wordt.

De resultaten van hun werk zullen te zien zijn in de St. Jozefkerk tijdens de korte viering die geleid zal worden door pastoraal werker Fred Kok en dominee Mieke Groen. De liedjes zullen gezongen worden door kinderkoor ‘De Vlindertjes’.

Na de viering krijgt iedereen buiten een lampion of een fakkel en lopen we met elkaar naar De Glind. Omdat de fakkels soms kunnen lekken, is het goed om kleren aan te doen die vuil mogen worden. In De Glind sluiten we af op het grasveld bij de kerk en – als het weer het toelaat – is er dan koffie en limonade voor de wandelaars.

We hopen dat er veel kinderen en ouders mee zullen doen.

terug