zondag 22 januari 2023

Viering

Locatie: 
 Dorpskerk De Glind
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur

Voorganger: ds. Doetie Atema
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Bloemenfonds
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Dit geld is bestemd voor de bloemen, die ’s zondags voor in de kerk staan, om hiermee mensen te bemoedigen of te feliciteren.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug