zondag 4 juli 2021

Viering

Datum: 
 zondag 4 juli 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Ab Haaima, Ermelo
Organist: Fred Mak
Lector: Marjolein Zwanenburg
Beamer: Hans Luigjes
Camera: Kees Elzinga

1e collecte: Actie Vakantietas
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 

Toelichting bij de eerste collecte: Op vakantie gaan. Voor veel kinderen lijkt dat heel gewoon. Maar wij weten maar al te goed dat dat niet waar is. Soms is er niemand die iets voor de kinderen kan organiseren. Het kan ook zijn dat een kind opgroeit in armoede. Voor deze kinderen willen wij in actie komen. Met de opbrengst van de collecte en overgemaakte donaties gaan we de gekregen rugzakjes vullen met vakantiespulletjes voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze worden gebracht bij minimagezinnen in Voorthuizen.

Helpen jullie mee om dat mogelijk te maken? Mocht je niet in de viering zijn, dan kun je een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL23 RABO 0300 7077 89 t.n.v. diaconie PG De Glind en Achterveld onder vermelding van Actie Vakantietas.

terug