zondag 3 oktober 2021

Viering

Locatie: 
 Dorpskerk De Glind
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo, m.m.v. Cantare 
Lector: Marjolein Zwanenburg
Beamer: n.n.b.
Camera: n.n.b.

1e collecte: Kerk en Israël
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 

Toelichting bij de 1e collecte: Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van haar identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijk geloof en de jood-christelijke traditie; ook bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprekken en ontmoetingen. Hieraan wordt gewerkt door bijvoorbeeld gezamenlijke projecten.

Vanwege corona zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in onze kerk. Meld je uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de viering bij Dineke Pals via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later die dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

terug