zondag 3 april 2022

Viering (5e zondag 40-dagentijd)

Datum: 
 zondag 3 april 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 10.45 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost

1e collecte: Moldavië (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en beiden krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

Lees hier alles over het 40-dagentijdproject van dit jaar > 

Reserveren is niet langer nodig. Wel gaan kinderen voor de kindernevendienst of crèche direct naar de Soos. Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug