vrijdag 31 december 2021

Oudjaarsviering (online)

Datum: 
 vrijdag 31 december 2021
Tijdstip: 
 19.30  - 20.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Vesperviering door gemeentelid Kees van Stokkum en organist Wim Vochteloo. Dit is een korte viering met liederen, gebed, lezing en stilte. Daarbij zijn geen gemeenteleden aanwezig. De link naar de opname wordt toegestuurd.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug