zondag 30 oktober 2022

Viering

Datum: 
 zondag 30 oktober 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Ab Haaima
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie: Pakistan
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Zij verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.

Jarenlang ging ds. Ab Haaima als gastpredikant in onze vieringen voor. Hij is een graag geziene gast, want zijn manier van (s)preken spreekt jong(er) en oud(er) aan. Hij heeft zelf besloten om vanwege zijn leeftijd te stoppen met voorgaan. Dus voor wie hem nog één keer wil zien, horen en spreken: kom naar de viering op 30 oktober.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug