zondag 2 januari 2022

Viering (online)

Datum: 
 zondag 2 januari 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Hans Bouma
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Bloemenfonds
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Elke zondag staan er bloemen voorin de kerk. Deze gaan na de viering naar (gemeente)leden, ter bemoediging of felicitatie. Vroeger kregen gemeenteleden op hun verjaardag een kaart en een envelop om hierin wat geld te doneren voor het bloemenfonds. Omdat mensen nog maar weinig contant geld in huis hebben, is besloten het bloemenfonds in het collecterooster op te nemen.

N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen zijn de vieringen tot en met (in ieder geval) 16 januari alleen online te volgen. De viering met ds. Hans Bouma uit Kampen wordt opgenomen en is later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug