zondag 27 maart 2022

Viering (4e zondag 40-dagentijd)

Datum: 
 zondag 27 maart 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 10.45 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Ab Haaima
Organist: Fred Mak

1e collecte: Jong en oud thuis in de kliederkerk (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud; zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De PKN ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Lees hier alles over het 40-dagentijdproject van dit jaar > 

Reserveren is niet langer nodig. Wel gaan kinderen voor de kindernevendienst of crèche direct naar de Soos. Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug