zondag 24 juli 2022

Viering

Datum: 
 zondag 24 juli 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Atzo Nicolai
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Diaconie in eigen gemeente
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Ook in onze eigen gemeente komen situaties voor waarbij ondersteuning van de diaconie mensen verder kan helpen.

Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. De opnames van deze viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug