zondag 18 augustus 2024

Viering

Datum: 
 zondag 18 augustus 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Kees van Stokkum
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie Syrië: bouw de kerk weer op
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is, kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld os moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze bestelt: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug