zondag 4 augustus 2024

Viering

Datum: 
 zondag 4 augustus 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Kees van Stokkum
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie Pakistan: christenen staan sterker in hun geloof
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim 6000 mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze bestelt: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug