zondag 9 juni 2024

Viering

Datum: 
 zondag 9 juni 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mirjam Bierhaus
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Vakantietassen
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Dit jaar willen we weer met elkaar vakantietassen maken voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben en geen gebruik kunnen maken van andere reguliere hulp en ondersteuning. De stichting Helpende Handen uit Ermelo, Barneveld en Putten helpt hen. Dit jaar gaat het om 31 tasjes voor 8 jongens en 23 meisjes in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Helpt u mee ze te vullen?

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze bestelt: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug