zaterdag 30 maart 2024

Stille Zaterdag

Datum: 
 zaterdag 30 maart 2024
Tijdstip: 
 21.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo m.m.v. Cantare

Op zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag, komen we pas om 21.00 uur bij elkaar. We beginnen in het donker en lezen bijbelverhalen over licht in het donker. Zo daagt langzaam maar zeker het Licht dat met Pasen opstaat. Deze ‘vonken van hoop’ worden tijdens de Paaswake door jongeren brandend gehouden. Op zondag 31 maart brengen zij dat vuur de Paasdienst in, met de nieuwe Paaskaars.

In de Stille Week staan we stil bij de laatste dagen van Jezus’ leven en zijn dood. Dit jaar doen we dat via teksten en liederen uit De Graankorrel, oratorium voor de 40-dagentijd. De teksten zijn geschreven door Marijke de Bruijne, de muziek is geschreven door Anneke Plieger – van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Zanggroep Cantare uit Renswoude, onder leiding van Wim Vochteloo, zal dit met ons zingen tijdens de drie vieringen en op Paasmorgen.

Na deze viering start de Paaswake door jongeren.
Tijdens de Stille Week wordt er niet gecollecteerd. 

De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze besteld: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug