zondag 25 februari 2024

Viering 2e zondag 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 25 februari 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Atzo Nicolai
Organist: Simon Drost

1e collecte: Kerk in Actie: de kliederkerk is er voor iedereen
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In de kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Kerk in Actie steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken en vieren.

Deze 40-dagentijd gaan we aan de slag met het thema 'Wat goed dat jij er bent. Om te beginnen wordt het verbeeld in de puinhoop. Het is een plek met afgedankt materiaal (stenen, prikkeldraad..) die de hardheid van het leven verbeeldt, dat wat pijn doet, waar we tegenaan lopen. Met daarin het kruis, als teken van hoop van hoe Jezus met ons heeft meegeleden en overwonnen. Wat er ook gebeurd, wat ons ook overkomt, Hij is erbij! Wat goed dat Hij er is!
Daarnaast sluiten we aan bij het project van Kind op Zondag. Voorin de kerk ligt een groot projectboek, met voor iedere zondag een plaat bij het verhaal, en verwerkingsvormen. Voor het boek wordt opengeslagen gaan we in op het thema van de zondag. Daarna nemen de kinderen het boek mee naar de kindernevendienst. Er hoort voor iedere zondag een ‘vraag van de week’ bij.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze besteld: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug