zondag 4 februari 2024

Viering en Start jaarproject

Datum: 
 zondag 4 februari 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost

1e collecte: Jaarproject Hope4Ukraine
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: We sluiten het jaarproject 2023 voor Moldavië nu af en ons nieuwe jaarproject wordt Hope4Ukraine. Hope4Ukraine is een AMBI-Stichting Verderop in deze Luidklok kunt u hier meer over lezen. Op 4 februari wordt het project toegelicht door mensen van deze organisatie. Wij hopen dat het een goede start wordt voor ons jaarproject 2024 om deze mensen te ondersteunen met een gulle bijdrage tijdens de collectes. Van harte aanbevolen!

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug