zondag 28 januari 2024

Viering

Datum: 
 zondag 28 januari 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Roel van Riezen
Organist: Arjan Verrips

1e collecte: LEPRAzending
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen, omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen of voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Ook vandaag de dag komt het nog veel voor. Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar. Ze worden door dorpsgenoten, kennissen en familieleden gedwongen hun dorp te verlaten om in afgelegen leprakolonies te wonen. Gelukkig is er hulp voor deze buitengesloten leprapatiënten. Lepra zending wil leprapatiënten de zorg en liefde geven die ze zo hard nodig hebben. Hiervoor vragen zij extra aandacht op Wereld Lepra Dag.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug