zondag 23 januari 2022

Viering (online)

Datum: 
 zondag 23 januari 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 10.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Daco Coppoolse
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in, van en voor het dorp
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook op maatschappelijk en cultureel gebied. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Dit platform ondersteunt veel dorpskerken om in hun buurt contacten te leggen met andere dorpsbewoners.

N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen zijn de vieringen tot en met (in ieder geval) 30 januari alleen online te volgen. De viering met ds. Daco Coppoolse uit Odijk wordt opgenomen en is later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug