maandag 25 december 2023

Kerstviering

Datum: 
 maandag 25 december 2023
Tijdstip: 
 9.45  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo, m.m.v. zanggroep Cantare en Jacquelien & Marjolein Schimmel (bugel en trompet)

1e collecte: KiA, sta op voor kinderen in de knel
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. De diakenen van onze kerk vragen u aandacht voor deze kinderen door een liefdevolle gift in de Kerstviering of een donatie via het banknummer: NL34 INGB 0002 0478 54.

‘Een nieuwe tijd begint’, dat is het thema van de kerstviering dit jaar. De klokkenmaker helpt ons om ‘bij deze tijd’ te zijn, en jongeren en kinderen spelen het kerstverhaal. Er is veel muziek en zang, met feestelijke begeleiding door zanggroep Cantare o.l.v. Wim Vochteloo, en met Jacquelien en Marjolein Schimmel (bugel en trompet). We beginnen rond 9.45 uur met samenzang. De viering begint om 10.00 uur. Deze dag is er geen kindernevendienst, maar wel crèche. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug