zondag 24 december 2023

4e Advent

Datum: 
 zondag 24 december 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Gemeenteleden
Organist: Arjan Verrips

1e collecte: Leger des Heils
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Met onze collecte helpen we mee aan de hulp van het Leger des Heils om deze eenzaamheid te bestrijden. Op deze manier kunnen we samen iets van Gods liefde laten zien.

Na afloop van deze viering oefenen we met de kinderen in de kerk het kerstspel.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug