zondag 10 december 2023

Viering 2e Advent

Datum: 
 zondag 10 december 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Roel van Riezen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Stichting Helpende Handen (minima gezinnen)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In Voorthuizen en Barneveld woont een aantal gezinnen met jonge kinderen die rond moeten komen van een minimum aan salaris! Deze gezinnen komen niet in aanmerking voor de voedselbank en vallen eigenlijk overal buiten. Om deze gezinnen wat extra te ondersteunen in de wintermaanden houden we deze collecte.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug