zondag 3 december 2023

Viering 1e Advent

Datum: 
 zondag 3 december 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Dorcas
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Dorcas is een internationale organisatie voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Niet ieder mens heeft in het leven dezelfde kansen en mogelijkheden; daarom bieden zij hulp als de nood aan de man is. Zo bieden zij perspectief voor de allerarmsten. Slachtoffers van een ramp, crisis of oorlog hebben razendsnel praktische hulp nodig: voedsel, medische zorg en een dak boven hun hoofd. Bij noodhulpprojecten werken ze samen met lokale overheden en andere hulporganisaties. Samen bereiken ze zo veel mogelijk mensen en geven effectieve hulp.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug