zondag 5 november 2023

Dankdagviering en lunch

Datum: 
 zondag 5 november 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 12.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk In Acte: Rwanda, met zusters werken aan gezond eten
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Veel mensen kunnen lastig rondkomen. Wat ze zelfverbouwen is vaak niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hun veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

We beginnen om 10.00 uur met een korte viering, voor alle leeftijden! waarin we dankbaar stil staan bij wat ons gegeven is. Centraal staat het verhaal van de talenten. Het thema is: ‘Wat maken we ervan?’ Er is ons veel gegeven, maar wat doen we ermee? Wat maken we ervan? Iets goeds? Iets voor onszelf? Voor anderen? Of maken we er een potje van’?  In plaats van een uitgebreide overdenking door de voorganger, gaan we zelf in groepjes rond dit thema aan het werk, op een speelse, creatieve manier, luisterend of in gesprek. Voor de kinderen en de jongeren zijn er speciale werkvormen. We sluiten gezamenlijk af met een lied en de zegen. Daarna is er een lunch in Glindster, tot ongeveer 12.30 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd, en uiteraard letten we daarbij extra op hygiëne. Weet je nu al dat je komt en meedoet, geef dat dan uiterlijk vrijdag 3 november door aan Irene van der Pol, irenevanderpol@hotmail.com. Dan weten wij zo’n beetje waar we rekening mee moeten houden bij de inkopen. Natuurlijk kun je ook zondags pas besluiten om aan te schuiven. Er is uiteindelijk vast genoeg om te delen. Op deze zondag kunnen ook producten voor de Voedselbank meegenomen worden.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug