zondag 8 oktober 2023

Viering

Datum: 
 zondag 8 oktober 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Hans Bouma
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Jaarproject 2023 Moldavië: kerk helpt kwetsbare mensen
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Via Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten in Moldavië bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug