zondag 1 oktober 2023

Viering

Datum: 
 zondag 1 oktober 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost

1e collecte: Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezint zij zich op de joodse wortels van ons geloof en bevordert ze het gesprek tussen joden en christenen. Ook staat ze op tegen antisemitisme. In Nederland worden predikanten gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunt ze onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.

Tijdens deze dienst nemen we afscheid van oude en bevestigen we nieuwe ambtsdragers.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug