zondag 6 augustus 2023

Viering

Datum: 
 zondag 6 augustus 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Diemer de Jong
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Bloemenfonds
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: De collecteopbrengst is ter bekostiging van de bloemen die zondags voor in de kerk staan, om hiermee mensen te bemoedigen of te feliciteren.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug