zondag 30 juli 2023

Viering

Datum: 
 zondag 30 juli 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Kees van Stokkum
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Vanuit de opbrengsten voor diaconie worden diverse acties ondersteund, zoals aanvragen vanuit Kerk in Actie (o.a. voor bijvoorbeeld natuurrampen in Turkije en Syrië, met aanvullingen uit de Melkbus), Helpende Handen, Vakantietassen voor kwetsbare kinderen of ouderen, Voedselbanken, Bartimeüs, Leprazending, Leger des Heils of voor onze eigen gemeente Devotieboom en Paaskaarsen.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug