zondag 2 juli 2023

Viering

Datum: 
 zondag 2 juli 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Corine Beeuwkes- Van Ede
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie: Indonesië
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is één van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies of naar het buitenland. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en gemakkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel emigreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug