zondag 18 juni 2023

Viering

Locatie: 
 Dorpskerk De Glind
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur

Voorganger: ds. Lucia van Rouendal
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Orgelfonds
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Het enige bezit van onze kerkgemeenschap is het orgel dat in de kerk staat. Dit bezit dient regelmatig gestemd en ook onderhouden te worden door bijvoorbeeld de vervanging van onderdelen.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug