zondag 26 februari 2023

Viering (1e zondag 40-dagentijd)

Datum: 
 zondag 26 februari 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk in Actie: Zambia
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen waarin een kind onder de 18 jaar gezinshoofd is. Nadat de ouders waren overleden aan aids werden deze kinderen vaak door hun opa's en oma's verzorgd. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerk en in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? Aan het eind van iedere viering in onze Dorpskerk krijgen we een ‘challenge’ mee, een uitdaging om iets ‘anders’ te doen in de week die voor je ligt. Het thema ‘Verander je mee?’ komt ook terug in de puinhoop. De plek die de hardheid van het leven verbeeldt, dat wat pijn doet, waar we tegen aan lopen. Met daarin het kruis, als teken van hoop van hoe Jezus met ons heeft meegeleden en overwonnen. Voor het kyriegebed wordt iedereen door de diaken uitgenodigd om hierin een lichtje aan te steken, als gebed om ontferming en teken van hoop.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug