zondag 12 februari 2023

Viering

Locatie: 
 Dorpskerk De Glind
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur

Voorganger: ds. Peter ’t Hoen
Organist: Arjan Verrips

1e collecte: Kerk in Actie: Ethiopië
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Door de klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met de hulp van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vast te houden, de bodem te irrigeren en nieuwe gewassen te verbouwen die tegen de droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug