zondag 25 december 2022

Kerstviering

Datum: 
 zondag 25 december 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Erik van Veelen, m.m.v. Jacquelien en Marjolein Schimmel (bugel en trompet)

1e collecte: KiA, sta op voor kinderen in de knel
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. De diakenen van onze kerk vragen uw aandacht voor deze kinderen door een liefdevolle gift in de Kerstviering of een donatie via het banknummer: NL34 INGB 0002 0478 54.

‘Van wie is Hij er één?’ Dat is het thema van de kerstviering dit jaar. Vier weken lang hebben we gezien en gehoord van wie Jezus iets meekrijgt: Van Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vier bijzondere vrouwen uit de stamboom die Matteüs schreef. Met kerst gaat het verhaal verder, en horen we wie zijn Vader en moeder zijn. Wat krijgt hij van hen mee?
Dit jaar hopen we weer ‘allen tezamen’ te komen. Wat een feest! Het wordt extra feestelijk door de muzikale inbreng van Jacquelien en Marjolein Schimmel op bugel en trompet, en organist Erik van Veelen. En het verhaal wordt gespeeld door kinderen! Deze zondag is er geen kindernevendienst, maar wel crèche in Glindster.

De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug