zondag 27 november 2022

Viering - 1e Advent

Datum: 
 zondag 27 november 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Leger des Heils
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Met onze collecte helpen we het Leger des Heils om die eenzaamheid te bestrijden. Op deze manier kunnen we samen iets van Gods liefde laten zien.

Dit jaar neemt Matteüs ons mee, op weg naar het kerstfeest. Iedere adventzondag komt hij dat zelf vertellen! Hij vertelt van het geboorteverhaal dat hij gaat schrijven over Jezus. De kribbe staat al klaar. Hoe zal Jezus er uit zien? Op wie zal hij lijken? Net als veel aanstaande ouders bladert Matteüs met ons door het familiealbum. Elke zondag stopt hij bij één van de vrouwen uit de stamboom: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Hij kijkt met ons naar het standbeeld van die vrouw. Wat vertelt dat over haar? Ieder beeld heeft een voorwerp bij zich. Dat gaat mee naar de kindernevendienst. Daar horen de kinderen haar verhaal en ontdekken ze waarom Matteüs haar in de stamboom noemt. Als de kinderen terug komen in de kerk leggen ze het voorwerp in de kribbe. Zo ziet iedereen: 'Dit krijgt Jezus van deze vrouw mee'. Voor thuis is er voor de kinderen een Gezinsboekje dat past bij dit project.

Het refrein van het projectlied is:
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

(tekst Erik Idema - Kind op Zondag)

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug