zondag 20 november 2022

Viering en Maaltijd van de Heer

Datum: 
 zondag 20 november 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Telkens als we de Maaltijd van de Heer vieren worden er ook onkosten gemaakt. Deze kosten worden betaald vanuit de Diaconie.

Onze namen staan geschreven
in de palmen van Uw hand.


In dit vertrouwen staan wij op zondag 20 november stil bij mensen uit ons midden die afgelopen jaar overleden zijn. Truus den Boesterd en Maartje van Yperen. Hun namen worden genoemd. Daarbij wordt voor hen een kaars aangestoken aan het licht van de Paaskaars. Ook anderen die zich bij onze gemeente betrokken weten, hebben te maken gehad met het overlijden van een vader of moeder, broer of zus, kind, kleinkind, vriend... Voor hen staan er waxinelichtjes klaar, die zij mogen aansteken. Daarna vieren we in een kring met jong en oud het Avondmaal - de maaltijd die ons leert dat leven in verbondenheid met elkaar en God uiteindelijk Toekomst heeft.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd. Voor degenen voor wie wat afstand houden belangrijk blijft, worden in het zijvak achter de piano stoelen gereserveerd. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je ook dat doorgeven aan Dineke Pals.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug