zondag 21 november 2021

Viering

Datum: 
 zondag 21 november 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Werelddiaconaat: Indonesië
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Velen van hen zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert; bovendien lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Kerk in Actie ondersteunt de plaatselijke kerken om de boeren te leren werken met duurzame landbouw die meer oplevert en ze leren hoe ze voor hun rechten op moeten komen.

Je hoeft niet meer te reserveren voor het bijwonen van deze viering. Wel gelden er enkele voorzorgsmaatregelen, te bekijken via: dorpskerkdeglind.nl/corona_en_de_kerk. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

terug