zondag 20 maart 2022

Viering (3e zondag 40-dagentijd)

Datum: 
 zondag 20 maart 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 10.45 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: Roel van Riezen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Indonesië (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Een betere toekomst voor straatkinderen. In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

Lees hier alles over het 40-dagentijdproject van dit jaar > 

Reserveren is niet langer nodig. Wel gaan kinderen voor de kindernevendienst of crèche direct naar de Soos. Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug