zondag 20 februari 2022

Viering en Maaltijd van de Heer

Datum: 
 zondag 20 februari 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Buiten de specifieke doelen die namens ons door de diaconie worden ondersteund, is soms ook hulp nodig binnen onze eigen gemeente.

Voor de viering van de Maaltijd van de Heer is door de diaconie een nieuw draaiboek opgesteld. In het kort: grote kring, voor iedereen een apart bekertje, brood wordt aangereikt met een tangetje. We hopen hiermee recht te doen aan het samen vieren en delen dat ons via de Maaltijd van de Heer verbindt.

Vanwege de corona-maatregelen is reserveren verplicht. Stuur een mail naar secretariaat@dorpskerkdeglind.nl (vóór vrijdag 18.00 uur, voorafgaand aan de viering). Je krijgt bericht of er een plek voor je/jullie gereserveerd is. Bekijk hier alle maatregelen en informatie rondom reserveren. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Ben je niet aanwezig bij de viering, maar wil je toch geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug