zondag 20 februari 2022

Viering en Maaltijd van de Heer

Locatie: 
 Dorpskerk De Glind
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: n.n.b.
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Volgt.

Voor de viering van de Maaltijd van de Heer is door de diaconie een nieuw draaiboek opgesteld. In het kort: grote kring, voor iedereen een apart bekertje, brood wordt aangereikt met een tangetje. We hopen hiermee recht te doen aan het samen vieren en delen dat ons via de Maaltijd van de Heer verbindt.

Je hoeft niet meer te reserveren voor het bijwonen van deze viering. Wel gelden er enkele voorzorgsmaatregelen, te bekijken via: dorpskerkdeglind.nl/corona_en_de_kerk. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Ben je niet aanwezig bij de viering, maar wil je toch geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug