zondag 19 december 2021

Viering - 4e Advent

Datum: 
 zondag 19 december 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: drs. Liesbeth van Es
Organist: Joost Heutink

1e collecte: Binnenlands diaconaat: Een stabiel huis voor kinderen
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al te veel mee. In De Glind kunnen 120 van deze kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In het Jeugddorp gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden, voor zolang als dat voor hen nodig is.

N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen per 18 december, wordt geadviseerd niet naar de kerk te komen. Er is dus ook geen kindernevendienst. De viering met drs. Liesbeth van Es uit Zwolle wordt opgenomen en is later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar.

Wil je toch geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug