donderdag 14 april 2022

Witte Donderdag (Maaltijd van de Heer)

Locatie: 
 Dorpskerk De Glind
Tijdstip: 
 19.30  - 20.00 uur

Voorganger: ds. Mieke Groen
Begeleiding: Zanggroep Cantare o.l.v. Wim Vochteloo

Tijdens de Stille Week wordt er niet gecollecteerd.

Reserveren is niet langer nodig. Wel gaan kinderen voor de kindernevendienst of crèche direct naar de Soos. Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Wil je collectegeld overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug