zondag 13 maart 2022

Viering (2e zondag 40-dagentijd)

Datum: 
 zondag 13 maart 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 10.30 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Harry Pals
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Kerk zijn doe je met elkaar (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

Lees hier alles over het 40-dagentijdproject van dit jaar > 

Reserveren is niet langer nodig. Wel gaan kinderen voor de kindernevendienst of crèche direct naar de Soos. Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug