zondag 11 april 2021

Viering

Datum: 
 zondag 11 april 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: gemeentelid Marry Kralt
Organist: Arjan Verrips
Lector: Klaas Beens
Beamer: Anne Spronk

1e collecte: Bloemenfonds
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 

Toelichting bij de 1e collecte: Zoals eerder vermeld wordt er minder bij gemeenteleden aan de deur opgehaald voor het bloemenfonds in onze gemeente. De diakenen hebben daarop besloten wat meer collectes in het collecterooster 2021 op te nemen. Tijdens deze collecte(s) wordt er geld opgehaald voor een bloemetje aan mensen die ons dierbaar zijn of een steuntje in de rug nodig hebben in verband met een geboorte van een kind, ziekte of een overlij-den van een geliefd gezinslid.

Er worden met het oog op de strenge coronamaatregelen geen vieringen met gemeenteleden gehouden. Daarvoor in de plaats worden opnames gemaakt van de (korte) vieringen, die later die dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

terug