zondag 10 oktober 2021

Viering

Datum: 
 zondag 10 oktober 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Jan Esveldt
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Jaarproject: Zorg voor kinderen in Moldavië
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 

Toelichting bij de 1e collecte: Een herinnering aan de Luidklok van 20 maart: In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Youth for Christ en Kerk in Actie willen voorkomen dat kinderen op straat gaan zwerven door samen te werken in het bieden van opvang en hulp. Zo willen zij de kinderen een betere toekomst geven en zo mogelijk te voorkomen dat het probleem van zwerfkinderen nog groter wordt.

Je hoeft niet meer te reserveren voor het bijwonen van deze viering. Wel gelden er enkele voorzorgsmaatregelen, te bekijken via: dorpskerkdeglind.nl/corona_en_de_kerk. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

terug