zondag 10 april 2022

Viering (6e zondag 40-dagentijd)

Datum: 
 zondag 10 april 2022
Tijdstip: 
 10.00  - 10.45 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Garbrich Baalbergen
Organist: Arjan Verrips

1e collecte: Palmpasencollecte: inleven in het paasverhaal (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie)
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant (JOB), de jeugdwerkorganisatie van de PKN, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuze zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

Lees hier alles over het 40-dagentijdproject van dit jaar > 

Reserveren is niet langer nodig. Wel gaan kinderen voor de kindernevendienst of crèche direct naar de Soos. Bekijk hier de actuele informatie rondom corona. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

Wil je geld voor de collecte overmaken? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug